Kiedy konieczne jest poszerzanie komina?

W każdym budynku, gdzie jest zamontowane urządzenie grzewcze spalające opał, a więc kominek, kocioł c.o. czy piec typu koza konieczne będzie podłączenie sprawnie działającego systemu kominowego. Będzie on niezbędny, by móc wyprowadzać poza obiekt powstające gazy spalinowe. Instalacja tego rodzaju musi być efektywna, gdyż w tworzących się dymach znajduje się wiele potencjalnie szkodliwych substancji, w tym związki silnie toksyczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Wśród nich są, zależnie od typu paliwa m.in. dwutlenek węgla oraz tlenek węgla czy rakotwórczy benzo(a)piren. W celu osiągnięcia wymaganej efektywności przewód kominowy musi być drożny i gwarantować potrzebne parametry funkcjonowania. W razie problemów oraz przy modernizacji instalacji grzewczej niezbędne może się okazać poszerzanie komina. W Szczecinie takie zadania wykonuje Zakład Usług Kominiarskich Adam Orell. Przekonajmy się, dlaczego bywa to konieczne i sprawdźmy, jak się odbywa.

 

Dlaczego poszerzanie komina może być potrzebne?

remont komina

Przewód kominowy umożliwia pozbywanie się dymów powstających podczas spalania opału. Jest to możliwe z uwagi na to, iż są one silnie rozgrzane, przez co ich gęstość jest mniejsza niż powietrza znajdującego się wewnątrz komina i wokół niego poza budynkiem. Mogą się więc one swobodnie unosić ku górze, wydobywając się na zewnątrz. Prowadzi to do wytworzenia ciągu kominowego, który nasila zjawisko przepływu ciepłych gazów. Warunkiem przemieszczania się dymu jest jednak właściwa geometria komina oraz jego odpowiednia średnica, która powinna być dostosowana do podłączonego urządzenia grzewczego. Jeśli przewód kominowy ma nierówną powierzchnię, ciąg zostanie zakłócony. Podobnie stanie się wówczas, gdy jego przekrój nie będzie wystarczająco duży.

 

Jak wygląda poszerzanie komina?

Poszerzanie komina jest możliwe dzięki frezowaniu jego wnętrza. Odbywa się to za sprawą mechanicznej obróbki przewodu, która polega na usunięciu części tworzących go cegieł w celu osiągnięcia pożądanego przekroju. Po tej operacji komin zyskuje nie tylko wymaganą średnicę, ale i gładkie ściany pomagające w sprawnym pozbywaniu się dymu.