Nasza historia

kominiarzeKażdy z nas choć raz w życiu zastanawiał się, jakie są jego korzenie. Wszyscy chcemy wiedzieć, skąd pochodzimy, co nas skłoniło, by wybrać taką, a nie inną drogę życiową. Przyglądając się firmie Usługi Kominiarskie Adam Orell, możemy zauważyć, że bycie kominiarzem to w rodzinie, której nazwisko stanowi nazwę przedsiębiorstwa, co najmniej czteropokoleniowa tradycja. Po dłuższej rozmowie z właścicielem, panem Adamem Józefem Orell, sprawa nabiera jeszcze większej pikanterii. Dochodzimy tu bowiem do roku 1900 i historii prapradziadka szóstego w linii sagi kominiarskiej.

Rodzinne kroniki wskazują, że od 1 czerwca 1930 roku Józef Orell urodzony we Lwowie w 1914 roku, dziadek obecnego właściciela firmy Usługi Kominiarskie Adam Orell, pracował dla Franciszki Blicharskiej, wdowy po majstrze kominiarskim. Ojciec Józefa – Feliks Orell – związał się z kolei z Jadwigą Blicharską, która była córką Franciszki. Blicharscy prowadzili przedsiębiorstwa kominiarskie już w roku 1900 właśnie we Lwowie. Wiadomo również, że Babcia Franciszka zajęła się wychowaniem osieroconych dzieci Jadwigi i Feliksa. Dała im zawód i pracę u siebie i to właśnie tutaj można się dopatrywać powodu, dla którego Józef został kominiarzem. Jako wnuk kominiarza Blicharskiego uczył się tego niezwykłego kunsztu w rodzinie swoich dziadków. Został później przesiedlony do Krakowa, gdzie wstąpił w szeregi Związku Zawodowego i 1 czerwca 1945 roku otrzymał tytuł Kominiarza. Kontynuatorem profesji już na Pomorzu Zachodnim został jego syn – Adam Ryszard, który 25 stycznia 1967 roku zdał egzamin i otrzymał tytuł Mistrza Kominiarskiego, po czym rozpoczął pracę w spółdzielni kominiarskiej.

 

Firma kominiarska z tradycjami

Do pielęgnowania tradycji kominiarstwa rodzinnego przyczynił się, jak sam mówi mimo początkowych niechęci właściciel firmy, wnuk Józefa – Adam Józef. 6 grudnia 1984 roku rozpoczął naukę zawodu kominiarskiego w spółdzielni. Pod czujnym okiem ojca, Adama Ryszarda, zdobywał kolejne tytuły: czeladnika 3 maja 1988 roku, a następnie Mistrza 21 stycznia 1993 roku. Pod koniec października 1990 roku obaj zdecydowali się na stworzenie własnego zakładu kominiarskiego. Tak powstała firma Usługi Kominiarskie Adam Orell, która rozpoczęła swoją działalność 1 października 1990 roku. Wraz z jej rozwojem do podtrzymywania tradycji kominiarstwa rodzinnego został przygotowany również prawnuk Józefa, Maciej Adam, który 25 listopada 2009 roku zdobył tytuł czeladniczy, a następnie 28 lutego 2013 roku dołączył do grona Mistrzów. Wychowywany od dziecka w rodzinie kominiarskiej pasierb Adama Józefa, Mariusz, również pochłonięty został przez branżę kominiarską i 9 czerwca zdobył tytuł czeladnika, a 28 lutego 2013 zdał egzamin mistrzowski.

Dziś Usługi Kominiarskie Adam Orell to prężnie rozwijającą się firma zajmująca się wszystkimi dziedzinami sztuki kominiarskiej. Jej działalność obejmuje obsługę z zakresu kontroli, odbiorów, konserwacji, czyszczenia, frezowania oraz uszczelniania najnowocześniejszymi technikami przewodów kominowych. Rodzinne przedsiębiorstwo jest liderem między innymi w dostosowaniu kominów do nowoczesnych urządzeń grzewczych. Profesjonalne usługi kominiarskie świadczy już nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również w innych częściach kraju oraz na terenie Niemiec. Cenione jest przede wszystkim za rzetelność i sprawność działania. Firma Usługi Kominiarskie Adam Orell otrzymała ponadto szereg certyfikatów jako autoryzowany wykonawca, a pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie nowoczesnych technologii w branży kominiarskiej.

Mistrzowie stanowiący personel firmy Usługi Kominiarskie Adam Orell są członkami Korporacji Kominiarzy Polskich, stowarzyszenia, które poświadcza rzetelność i fachowość świadczonych usług. Doceniając wkład włożony w zachowanie ciągłości tradycji kominiarstwa rodzinnego, KKP w 2015 roku uhonorowała Adama Józefa Orell Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Kominiarstwa.

 

Zdjęcia

dyplom-mistrz-adam-ryszard
czeladnik-adam-orell
legitymacja
dyplom-mistrza-jozef-orell
mistrz-adam-orell
medal-brazowy-adam-orell
swiadectwo-rzemiosa-ojciec
spoldzielnia-rzemiosla-ojciec