Co ma na celu frezowanie kominów i jak wygląda w praktyce?

Prawidłowe działanie systemu kominowego jest konieczne, by możliwe było sprawne wyprowadzanie gazów spalinowych poza budynek. Jest to ważne, ponieważ zawierają one wiele substancji uwalnianych podczas spalania węgla, drewna czy gazu, które mogą być silnie toksyczne i szkodliwe. Chodzi tu zarówno o dwutlenek węgla czy tlenek węgla, które są trujące już przy niewielkich stężeniach, jak i rakotwórczy beznzo(a)piren powstający przy używaniu węgla. Kluczowe okaże się więc utrzymanie pełnej drożności przewodu kominowego. Niestety wraz z upływem czasu może dochodzić do zaburzenia ciągu, a także wzrostu ilości wytwarzanego dymu np. w wyniki zmiany urządzenia grzewczego. W takich sytuacjach doskonałym wyjściem może się stać frezowanie kominów. W Szczecinie można je zlecić Zakładowi Usług Kominiarskich Adam Orell. Przekonajmy się, dlaczego będzie to przydatne i sprawdźmy, jak przebiega.

 

Dlaczego frezowanie komina może być konieczne?

frezowanie komina

Przewód kominowy pozwala na pozbywanie się dymów powstających podczas spalania opału dzięki temu, że są one rozgrzane, co sprawia, iż ich gęstość jest mniejsza niż powietrza znajdującego się wewnątrz komina i wokół niego. Umożliwia to ich swobodny przepływ i powoduje wytwarzanie ciągu kominowego, a więc dodatkowej siły zasysającej, która przyspiesza cały proces. Będzie on jednak przebiegał sprawnie tylko wówczas, jeżeli powierzchnia przewodu pozostanie jednolita i gładka. W przeciwnym razie dojdzie do powstawania zawirowań, co przy niewielkiej różnicy temperatur może powodować poważne problemy. Zdarza się też, że urządzenie grzewcze wytwarza tak dużo dymu, że obecna średnica komina jest niewystarczająca. 

 

Czym jest frezowanie komina?

Frezowanie komina polega na mechanicznej obróbce całego przewodu i oznacza usunięcie części materiału, co pozwala na uzyskanie właściwego przekroju. Będzie on miał potrzebną w danym przypadku średnicę, a przy tym stanie się wolny od wszelkich nieregularności utrudniających przepływ dymów. Zabieg ten jest możliwy, ponieważ tradycyjne kominy ceglane wykonuje się z szamotowej cegły pełnej, nieznaczne zmniejszenie jej grubości nie wpłynie więc negatywnie na możliwość przenoszenia obciążeń związanych z masą komina czy naporem wiatru, a znacznie poprawi jego funkcjonowanie.