Zasady BHP w pracy kominiarza

Wiele osób na widok kominiarza z uśmiechem łapie się za guzik, gdyż podobno przynosi to szczęście. Jednak o ile praca kominiarza jest bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia, o tyle osoby wykonujące ten zawód narażone są na różnorodne zagrożenia. Dlatego też podczas wykonywania swoich obowiązków muszą przestrzegać wielu zasad BHP.

 

Praca kominiarza a kwestie bezpieczeństwa

Życie i zdrowie kominiarza zależą przede wszystkim od przestrzegania obowiązujących przepisów, właściwej oceny sytuacji, wyposażenia w odpowiednie środki ochrony osobistej. Jednak duży wpływ na ich bezpieczeństwo mają warunki panujące w obiekcie poddanym czyszczeniu czy kontroli kominiarskiej.

Głównymi zagrożeniami w zawodzie kominiarza są prace realizowane na wysokości i pyły. Kominiarz już przy wejściu na strych musi sprawdzić stan podłogi i uważać podczas przemieszczania się, szczególnie gdy wychodzi ze sprzętem. Wchodząc na dach należy bardzo stabilnie i solidnie ustawić drabinę. Kominiarz musi skontrolować właz, aby nie doszło do jego samoczynnego zamknięcia się, co uniemożliwi zejście z dachu. Używając narzędzi na dachu, trzeba stosownie zabezpieczyć je, by nie zsunęły się na dół i nie przeszkadzały podczas wchodzenia.

Poruszając się na dachu, trzeba sprawdzić jego stan. Szczególne środki zabezpieczające są niezbędne wtedy, gdy czyszczenie komina lub inne czynności wykonywane są na wysokim obiekcie. Bardzo ważne jest też zachowanie odpowiedniej postawy podczas realizowania prac przy kominie: nogi szeroko rozstawione, kręgosłup prosty itp.

Po wykonanych czynnościach należy opuścić dach, zabierając ze sobą wszystkie narzędzia i zamykając szczelnie właz. Kominiarz powinien też zweryfikować stan ścian komina w celu zidentyfikowania ewentualnych pęknięć, a także oczyścić otwory i drzwiczki wyczystne.

Kominiarz powinien zawsze stosować środki ochrony osobistej w celu maksymalnego zabezpieczenia skóry przed kontaktem z sadzą. Podczas wykonywania usług kominiarskich powinien być ubrany w kombinezon ochronny i rękawice ochronne.

czyszczenie komina