Zagrożenia wynikające z nieszczelności komina

Kiedy w użytkowanym w danym budynku kominie pojawiają się nieszczelności, oznacza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców bądź osób korzystających z określonej przestrzeni (na przykład uczniów i pracowników jakiejś szkoły). Do powstania nieszczelności w kominie potrafi przyczynić się wiele czynników. Mogą one być albo efektem błędów przy budowie komina, albo konsekwencją błędów przy jego użytkowaniu. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku użytkowanie komina z nieszczelnościami jest bardzo niebezpieczne. Zagrożenia z korzystaniem z nieszczelnych kominów można podzielić na dwie kategorie. Każda z nich związana jest z określonym elementem budowy komina. Może być to albo przewód dymowy, albo przewód kominowy.

 

Przewód dymowy

Dlaczego nieszczelności powstałe w przewodzie dymowym stanowią duże zagrożenie? Przede wszystkim dlatego, że stanowią one ujście, przez które z komina mogą wydostawać się produkty spalania wraz z sadzą. Towarzyszące zaś temu iskry mają zdolność wzniecania pożaru, który może potrwać nawet kilka godzin. W trakcie takiego pożaru temperatura panująca w kominie przekracza poziom 1000°C. Kiedy pożar zostanie już wzniecony wskutek niedostrzeżonych wcześniej nieszczelności, najważniejsze jest, aby prawidłowo go ugasić. Jeżeli zrobi się to w niewłaściwy sposób, może to grozić pogłębieniem nieszczelności w kominie i w konsekwencji jego pęknięciem i rozerwaniem. Dlatego też warto dbać o jak najszybsze usuwanie nieszczelności kominowych.

 

komin

Przewód kominowy

Także nieszczelności w przewodzie kominowym, podobnie jak nieszczelności w przewodzie dymowym, sprawiają, że z komina wydostają się produkty spalania. Jednak podczas gdy przez nieszczelności w przewodzie dymowym wydostaje się sadza, przez przewód kominowy wydostaje się czad. Jest on nie tyle bardziej niebezpieczny od sadzy, co bardziej podstępny. Nie ma barwy ani zapachu, więc nie sposób wyczuć go bez specjalistycznych urządzeń. Wydostanie się czadu z komina, skutkuje zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla, co może być nawet śmiertelne. Dlatego warto dbać o to, by wszystkie instalacje kominowe były odpowiednio szczelne.