Jakie wymagania techniczne muszą spełniać kominy spalinowe?

Kominy spalinowe, aby właściwie pełniły swoją funkcję, muszą spełniać odpowiednie wymogi narzucone przez polskie prawo. Nieprawidłowy projekt i zła budowa kominów spalinowych spowodują, że nie będą one pracować bezpiecznie i efektywnie oraz przysporzą problemów z wentylacją. Jeśli czeka Cię zakup i montaż tego rodzaju komina, zapoznaj się z wymogami technicznymi, które musi spełniać, aby uniknąć kłopotów w przyszłości.

 

Warunki budowy i instalacji spalinowych przewodów kominowych

Przewody kominowe prowadzone w ścianach budynku lub takich, które na stałe są połączone z konstrukcją, powinny mieć wymiary przekroju oraz sposób prowadzenia i wysokość, które będą stwarzać potrzebny ciąg o wymaganej przepustowości. Przewody kominów spalinowych muszą jednocześnie być szczelne, a ich wewnętrzna powierzchnia musi być odporna na destrukcyjne działanie spalin mokrych. Kominy spalinowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Muszą być także dostępne do czyszczenia i regularnej kontroli. Prawo zabrania też stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych oraz indywidulanych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajduje się wlot przewodów.

 

dym z komina

Inne przepisy dotyczące funkcjonowania kominów spalinowych

Instalując systemy kominowe w Szczecinie, przypominamy, że przewody spalinowe powinny posiadać otwory wycierowe lub rewizyjne oraz szczelnie zamykane drzwiczki. Jeśli w przewodzie będą znajdowały się spaliny mokre, należy także uwzględnić w nich układ odprowadzający skropliny. Kierunek przewodów kominowych powinien być pionowy. Maksymalny kąt odchylenia pionu nie może wynosić więcej niż 30˚, a długość odchylonego odcinka nie powinna przekraczać 2 metrów.