Jak wygląda przegląd kominiarski?

Przeglądy kominiarskie są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa użytkowania systemów ogrzewania oraz zapewnienia odpowiedniej efektywności energetycznej. Regularne inspekcje kominów i przewodów dymowych pozwalają na wczesne wykrycie i naprawę ewentualnych uszkodzeń, co jest kluczowe w zapobieganiu pożarom oraz innym niebezpiecznym sytuacjom. Dodatkowo przeglądy te mają znaczący wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców, ponieważ nieprawidłowo funkcjonujące przewody kominowe mogą prowadzić do przedostawania się do wnętrz szkodliwych gazów, takich jak tlenek węgla. Przeglądy kominów w Szczecinie wykonuje firma Usługi Kominiarskie Adam Orell. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Procedura przeglądów kominiarskich

Przegląd Kominiarski polega na dokładnej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, czopuchów, pieców, kotłów oraz innych urządzeń grzewczych. Kominiarz, wykorzystując specjalistyczne narzędzia i techniki, sprawdza, czy przewody są szczelne, czy nie występują w nich zatory oraz, czy są prawidłowo izolowane. Dodatkowo ocenie podlegają również nasady kominowe i elementy zewnętrzne, które mogą być uszkodzone przez czynniki atmosferyczne. Ważnym elementem przeglądu jest także pomiar ciągu kominowego, który informuje o skuteczności odprowadzania spalin na zewnątrz budynku.

kominiarz na kominie

 

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów kominiarskich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przeglądy kominiarskie powinny być przeprowadzane regularnie, jednak ich częstotliwość zależy od kilku czynników. Dla domów jednorodzinnych i mieszkań zwykle zaleca się, aby przegląd kominiarski odbywał się co najmniej dwa razy w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. W przypadku intensywnie użytkowanych systemów grzewczych, jak w dużych budynkach wielorodzinnych czy zakładach przemysłowych, przeglądy mogą być wymagane częściej, nawet kilka razy w roku. Regularność tych przeglądów jest kluczowa, aby zapewnić stałą i bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i zapobiegać potencjalnym awariom czy niebezpieczeństwom.