Jak wygląda procedura odbioru przewodów kominowych?

Procedura odbioru przewodów kominowych w Polsce regulowana jest przede wszystkim przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Poniżej przedstawiamy ogólny opis procedury odbioru przewodów kominowych.

 

Co należy wiedzieć na temat montażu przewodów kominowych?

Przed rozpoczęciem montażu przewodów kominowych należy mieć przygotowany projekt budowlany, w którym uwzględnione są szczegóły dotyczące instalacji kominowej. Montaż przewodów powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac, przystępuje się do inspekcji technicznej. Inspekcję przeprowadza wyznaczony inspektor, który sprawdza poprawność instalacji, zgodność z projektem oraz zgodność z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie budownictwa i przewodów kominowych.

3 kominy

Odbiór przewodów kominowych

Zajmując się uszczelnianiem kominów w Szczecinie, doskonale wiemy, że w ramach procedury odbioru przewodów kominowych przeprowadza się również badania i pomiary mające potwierdzić, czy przewody spełniają odpowiednie wymagania. Badania te mogą dotyczyć takich parametrów jak ciąg przewodu, szczelność, odporność na wysokie temperatury itp. Jeśli przewody kominowe spełniają wszystkie wymagania, a inspektor nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, wystawia się dokumenty potwierdzające odbiór przewodów. Mogą to być protokół odbioru, zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający zgodność z przepisami. Aby uzyskać pełne informacje dotyczące procedury odbioru przewodów kominowych, warto skontaktować się z doświadczonym zakładem kominiarskim.