Jak czynniki atmosferyczne wpływają na stan komina?

Kominy są konstrukcjami budowlanymi, które z reguły są najbardziej narażone na oddziaływanie pogody. Im wyższy komin, tym większe ryzyko negatywnego wpływu deszczu czy silnego wiatru.

 

Jakie szkody może wyrządzić pogoda?

Niewłaściwie zbudowany lub niezabezpieczony i nie poddawany obowiązkowym przeglądom komin, będzie bardzo podatny na wpływ silnego, porywistego wiatru, mogącego uszkodzić jego strukturę fizyczną, a nawet spowodować zawalenie. Deszcz i śnieg mogą wnikać w szczeliny i dostawać się do przewodu kominowego, powodując jego zawilgocenie oraz gromadzenie się grubej warstwy sadzy na ścianach wewnętrznych. Zakłóca to pracę przewodów i powoduje konieczność wezwania kominiarza. Naprawa komina będzie konieczna także wtedy, gdy wilgoć i woda, ulegając zamarznięciu zaczną powodować rozsadzanie materiału, z którego wykonany jest komin.

Należy pamiętać o bezwzględnym wykonywaniu przeglądów i konserwacji przewodów kominowych, nawet jeśli został on wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo zabezpieczony. Warto dokonać dodatkowej kontroli kominiarskiej przed sezonem jesienno-zimowym, gdy kominy zaczynają być stale eksploatowane.

komin

Jak zabezpiecza się komin przed deszczem, śniegiem czy wiatrem?

Z reguły w obiektach mieszkalnych i usługowych przewody kominowe zakryte są czapą ze zbrojonego betonu, uformowanego tak, by padający na niego deszcz spływał z jego powierzchni i skapywał na dach, a nie po ścianach zewnętrznych komina. Tam, gdzie często występują porywiste wiatry, montuje się nasady kominowe, zapobiegające powstawaniu ciągu wstecznego i usprawniające wentylację przewodu. Z kolei przewód dymowy komina osłania się często daszkiem ze stali lub aluminium, który chroni przed opadami lub stosuje się nasady kominowe jako formę bezpiecznego zakończenia komina.