Czym się różni komin nadciśnieniowy od podciśnieniowego?

Komin jest częścią budynku służącą do odprowadzania na zewnątrz nieruchomości produktów ubocznych w postaci spalin i skażonego powietrza, wytwarzanych podczas zużycia paliwa. Może być wolno stojący, zainstalowany wewnątrz domu, jak również przylegający do jednej ze ścian. Występuje w formie murowanej, betonowej oraz jako konstrukcja stalowa, w której umieszczone są pionowe przewody. Jakie są różnice między rodzajami kominów? Czy do każdego rodzaju spalin ma zastosowanie ten sam typ komina? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

komin ceglany

Jakie są rodzaje kominów?

W każdym budynku, w którym ogrzewanie bazuje na wykorzystaniu kotła grzewczego lub kominka, musi być zamontowany odpowiedni system kominowy oraz wentylacyjny. W związku z tym budowa komina jest koniecznością. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, można je podzielić na kilka rodzajów:

1. pod względem ciśnienia:

 • kominy pracujące w podciśnieniu – funkcjonują dzięki różnicy ciśnień wytwarzającej się pomiędzy wlotem spalin, a wylotem komina, w wyniku której powstaje w nim siła wyporu, tzw. ciąg kominowy, samoczynnie zasysający produkty spalania i usuwający je na zewnątrz;
 • kominy pracujące w nadciśnieniu – ich instalacje spalinowe to zespół elementów podłączonych bezpośrednio do urządzenia grzewczego, które wyposażone jest w mechaniczny wentylator, wytwarzający w przewodzie takie nadciśnienie, aby możliwe było usunięcie produktów spalania;

2. z uwagi na kondensację skroplin:

 • kominy na spaliny suche – temperatura wewnętrznej powierzchni komina jest wyższa od temperatury punktu rosy spalin;
 • kominy na spaliny mokre – temperatura spalin w dowolnym odcinku komina jest równa lub niższa od punktu rosy spalin, czyli 52°C;

3. w zależności od temperatury spalin:

 • kominy niskotemperaturowe do 250°C (gaz, olej opałowy),
 • kominy średnio temperaturowe (gaz, olej opałowy, kotły węglowe retortowe),
 • kominy wysokotemperaturowe od 450°C do 650°C (kominki, piece węglowe i na drewno tradycyjne);

4. ze względu na odporność na pożar sadzy:

 • kominy, które nie są odporne na pożar sadzy,
 • kominy odporne na pożar sadzy.

 

Funkcje i rodzaje kanałów kominowych

Kanał kominowy umieszczony jest w kominie. To właśnie za jego pośrednictwem odprowadzane są spaliny oraz dym. Możemy je podzielić ze względu na rodzaj usuwanych nieczystości na:

 • dymowy, który jest montowany w celu wyprowadzania na zewnątrz budynku dymu powstającego podczas spalania paliwa stałego; jest wykorzystywany do pieców węglowych i kominków;
 • spalinowy – instalowany do pieców zasilanych paliwem płynnym i gazowym (gaz ziemny, olej napędowy) oraz do wyciągu nad kuchenką. Jego zadaniem jest wydobywanie spalin na zewnątrz obiektu;
 • wentylacyjny – zapewniający prawidłową wentylację wewnątrz domu, dzięki której utrzymywany jest optymalny poziom wilgotności w mieszkaniu oraz usuwający dwutlenek węgla będący efektem spalania paliwa.