Czym jest ekspertyza komina i kiedy się ją wykonuje?

Ekspertyza to wykonanie specjalistycznego badania obiektu, która pozwala na dokładne sprawdzenie jego stanu technicznego. Ekspertyzy kominiarskiej dokonuje się w celu wydania opinii po przeglądach okresowych, jak również dla wydania pozwolenia do użytkowania budynku.

 

Czym jest ekspertyza kominiarska?

Przeglądy związane są również z tworzeniem raportów i planów napraw po wykryciu nieprawidłowości działania kominów. Przeprowadza się ją w przypadku kominów, które muszą być sprawdzane, by mieć pewność co do ich bezpieczeństwa. Kominiarze tworzą ekspertyzy na podstawie złożonych analiz technicznych przewodów kominowych, kotłów, grzejników i wentylacji. Dokonywana jest kontrola drożności przewodów, kontrola ich szczelności oraz pomiar ciągu kominowego. Po wykonaniu niezbędnych prac sporządzany jest specjalistyczny raport oraz pisemna opinia. Kominiarz zobowiązany jest również do sprawdzenia, w jakim stanie technicznym są ławy kominowe, nasady kominowe oraz inne elementy zewnętrzne i wewnętrzne całego systemu kominowego.

 

prace kominiarskie

Kiedy ekspertyza kominiarska jest niezbędna?

Prawo budowlane nakłada na zarządców, właścicieli czy inwestorów budynków obowiązek planowania i przeprowadzanie ekspertyz kominiarskich. Takie ekspertyzy są również niezbędne przy oddawaniu nowych budynków do użytku oraz każdorazowo po podłączeniu nowych urządzeń grzewczych, oraz po remoncie przewodów kominiarskich. Ekspertyzy kominiarskie przygotowywane są także w przypadku pojawienia się jakichkolwiek uszkodzeń systemu kominowego. Do takich sytuacji można zaliczyć między innymi zjawisko cofania się spalin, podejrzenie nieszczelności lub zatkania komina czy pojawiania się mokrego nacieku pionu kominowego w budynku lub czy istnieje podejrzenie rozszczelnienia komina spalinowego. Takie analizy pomagają w dokonaniu skutecznego sposobu naprawy, jak i są podstawą do ubiegania się o likwidację szkód u ubezpieczyciela. Kompleksowych usług kominiarskich z największą starannością dokonają doświadczeni pracownicy firmy Usługi kominiarskie Adam Orell.