Czym jest ciąg kominowy?

Ciąg kominowy to pojęcie, które dotyczy instalacji centralnego ogrzewania takich jak kominki i kotły na paliwo stałe. Od właściwego ciągu kominowego zależy, jak sprawnie zostaną usunięte dymy na zewnątrz budynku, które powstały w efekcie spalania. O tym, co kryje się pod pojęciem ciągu kominowego oraz od jakich czynników zależy jego naturalne wytworzenie, przeczytasz w poniższym artykule.

 

Ciąg kominowy – co to?

Ciąg kominowy to wartość podciśnienia produkowana w sposób sztuczny lub naturalny, która pozwala na eliminację spalin lub zużytego powietrza (w przypadku wentylacji) z wnętrza budynku do atmosfery. Zjawisko to powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza w kominie oraz zimnego powietrza na zewnątrz, od jego podstawy ku wylotowi. Od ciągu kominowego zależy poprawne odprowadzenie dymu, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów kominów i ich czyszczenie przez profesjonalną firmę. Ciąg kominowy musi być nie tylko duży, ale także stabilny, stąd niekiedy komin wymaga instalacji podciśnieniowego ogranicznika.

 

czarny dym z komina

Od jakich czynników zależy naturalny ciąg kominowy?

Pełniąc usługi kominiarskie w Szczecinie, przypominamy, że dla osiągnięcia efektywnego, naturalnego ciągu kominowego wymagane jest spełnienie określonych warunków. Z tego względu konieczne jest zachowanie różnicy temperatur spalin i powietrza na zewnątrz budynku. Znaczenie ma także wysokość komina i pole jego poprzecznego przekroju. Większą wartość ciągu osiąga się im wyższy i szerszy jest komin. Naturalny ciąg kominowy jest także zależny od konstrukcji komina oraz jego szczytu, czyli położenia względem kalenicy. Straty ciągu pojawiają się w przypadku braku izolacji komina. Duże znaczenie ma także wiatr, który sprzyja wytworzeniu dodatkowego podciśnienia w kominie.