Czym grozi zaniechanie wykonania przeglądu kominiarskiego?

Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowalne, budynek musi raz w roku przechodzić obowiązkowy przegląd kominowych przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, co wiąże się również z ich czyszczeniem. Ponadto w budynkach, gdzie spalany jest węgiel lub koks – czyszczenie przeprowadza się cztery razy w roku, a oleju opałowego – dwa razy w roku.

 

Kto ma prawo wykonać przegląd?

Tylko mistrz kominiarski, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i specjalizację może przeprowadzić przegląd komina. Co za tym idzie ani czyszczenia, ani napraw przewodów kominowych nie można dokonywać samemu lub zlecić niedoświadczonym osobom trzecim.

 

Jak wygląda przegląd kominiarski?

Proces przeglądu polega na technicznym badaniu przewodów kominowych i podłączonych do nich instalacji. Sprawdza się drożność i szczelność tych przewodów, a jeśli okażą się zatkane lub nieszczelne, obowiązkiem kominiarza jest ich udrożnienie i uszczelnienie. Przy wykrytych większych usterkach, sporządza się plan naprawy i postępowanie do czasu jego wykonania.

 

kominiarz

Co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

Podstawową formą kary za brak ważnego przeglądu komina jest przede wszystkim kara pieniężna o wysokości 500 zł, którą może nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W uzasadnionych przypadkach karę finansową może nałożyć również sąd.

Dodatkowo w budynku, w którym nie przeprowadzono obowiązkowych przeglądów, może zostać odcięty dopływ gazu, do czasu przekazania przez właściciela lub nadzorcę budynku aktualnego protokołu z kontroli.

Brak przeglądu komina to również możliwa odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, np. z tytułu pożaru budynku, wynikającego z niesprawnych kominów. Najpoważniejszą konsekwencją jednak może być śmierć mieszkańców, jeśli wadliwe przewody kominowe doprowadzą do zaczadzenia.